مـن بـه خـال لبت ای دوست گرفتار شدم          چـشـم بـیـمـار تـو را دیـدم و بیمار شدم
فـارغ از خـود شدم و کوس اناالحق بزدم            هــمـچـو مـنـصـور خـریـدار سـرِ دار شـدم
غـم دلـدار فـکـنده است به جانم، شرری           کــه بـه جـان آمـدم و شـهـره بـازار شـدم
درِ مـیـخـانـه گـشایید به رویم، شب و روز           که من از مسجد و از مدرسه، بیزار شدم
جـامـه زهـد و ریـا کَنـدم و بـر تـن کـردم              خــرقــه پــیــر خـرابـاتـی و هـشـیـار شـدم
واعــظ شـهـر کـه از پـنـد خـود آزارم داد               از دم رنــد مــی‏آلــوده مــددکــار شــدم
بــگــذاریـد کـه از بـتـکـده یـادی بـکـنـم                مـن کـه بـا دسـتِ بت میکده، بیدار شدم

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.